Start   Frågeställning   Breven   Bakgrund   Forum
 
 
Denna webbplats har skapats för att undersöka riksdagsledamöternas kunskaper om FRA-lagen. Fem enkla påståenden som kan besvaras med "ja", "nej" eller "vet ej" har skickats till varje riksdagsledamot. Vi har försökt att se till att varken tekniskt eller juridiskt språk skymmer de poänger som våra frågor ska åskådliggöra.

Med riksdagsledamöternas svar vill vi synliggöra i vilken utsträckning det finns ett glapp mellan deras åsikter/kunskaper och de ståndpunkter som vi medborgare företräder. Vår förhoppning är att detta ska möjligöra en dialog med våra folkvalda, allt för att fördjupa debatten om lagen och dess konsekvenser. Resultaten redovisas i den ordning som svaren kommer in.

Syfte
Syftet med riksdagssvar.se är att försöka klargöra de enskilda riksdagsledamöternas ställningstagande i fråga om signalspaningslagarna. I förlängningen hoppas vi att detta ska bidra till en ökad förståelse av innehållet i lagarna, både hos medborgare och hos politiker. Först då är det meningsfullt att kommunicera — när vi är överens om vad vi talar om.


Riksdagsledamöter som svarat

Östros, Thomas
2009-10-03
Österberg, Sven-Erik
2009-10-03
Örnfjäder, Krister
2009-10-03
Åström, Karin
2009-10-03
Zedell, Christina
2009-10-03
Zakrisson, Kristina
2009-10-03
Ygeman, Anders
2009-10-03
Wegendal, Lars
2009-10-03
Waidelich, Tommy
2009-10-03
Wahlström, Göte
2009-10-03
Vestlund, Börje
2009-10-03
Ulvskog, Marita
2009-10-03
Tingsgård, Tone
2009-10-03
Thorell, Olle
2009-10-03
Ternemar, Tommy
2009-10-03
Särnblad, Anneli
2009-10-03
Svantesson, Elisabeth
2009-10-03
Strand, Thomas
2009-10-03
Stenberg, Maria
2009-10-03
Stenberg, Hans
2009-10-03
Sonidsson, Eva
2009-10-03
Sahlin, Mona
2009-10-03
Sachet, Ameer
2009-10-03
Rådström, Britta
2009-10-03
Runeson, Carin
2009-10-03
Ringholm, Bosse
2009-10-03
Pärssinen, Raimo
2009-10-03
Pettersson, Marina
2009-10-03
Pettersson, Leif
2009-10-03
Pettersson, Helén
2009-10-03
Persson, Margareta
2009-10-03
Persson, Göran
2009-10-03
Papadopoulos, Nikos
2009-10-03
Palm, Veronica
2009-10-03
Pagrotsky, Leif
2009-10-03
Oskarsson, Christina
2009-10-03
Omanovic, Jasenko
2009-10-03
Olsson, Hans
2009-10-03
Olovsson, Fredrik
2009-10-03
Olander, Ronny
2009-10-03
Ohlsson, Carina
2009-10-03
Nuder, Pär
2009-10-03
Nilsson, Pia
2009-10-03
Nilsson, Jennie
2009-10-03
Nilsson, Dan
2009-10-03
Moberg, Carina
2009-10-03
Markström, Elisebeht
2009-10-03
Malmström, Louise
2009-10-03
Löfstrand, Johan
2009-10-03
Lundh, Fredrik
2009-10-03
Lundberg, Agneta
2009-10-03
Lindgren, Sylvia
2009-10-03
Lindestam, Åsa
2009-10-03
Ludvigsson, Anne
2009-10-03
Lilja, Lars
2009-10-03
Larsson, Lars Mejern
2009-10-03
Larsson, Jan-Olof
2009-10-03
Kvarnström, Kurt
2009-10-03
Kerimo, Yilmaz
2009-10-03
Karlsson, Sonia
2009-10-03
Karlsson, Anders
2009-10-03
Juholt, Håkan
2009-10-03
Jonason, Peter
2009-10-03
Johansson, Ylva
2009-10-03
Johansson, Morgan
2009-10-03
Johansson, Lars
2009-10-03
Johansson, Ann-Kristine
2009-10-03
Jakobsson, Leif
2009-10-03
Jeryd, Renée
2009-10-03
Jeppsson, Peter
2009-10-03
Jarl Beck, Inger
2009-10-03
Israelsson, Margareta
2009-10-03
Högman, Berit
2009-10-03
Härstedt, Kent
2009-10-03
Hultqvist, Peter
2009-10-03
Hoff, Hans
2009-10-03
Helmersson-Olsson, Caroline
2009-10-03
Hellman, Jörgen
2009-10-03
Haglö, Kerstin
2009-10-03
Hagberg, Michael
2009-10-03
Hagberg, Christin
2009-10-03
Gustafsson, Billy
2009-10-03
Gabelic, Aleksander
2009-10-03
Granberg, Lars U
2009-10-03
Green, Monica
2009-10-03
Granlund, Marie
2009-10-03
Gille, Agneta
2009-10-03
Forslund, Kenneth G
2009-10-03
Ernkrans, Matilda
2009-10-03
Eriksson, Birgitta
2009-10-03
Eriksson, Alf
2009-10-03
Engle, Kerstin
2009-10-03
Engelhardt, Christer
2009-10-03
Eberstein, Susanne
2009-10-03
Damberg, Mikael
2009-10-03
Carlsson, Rose-Marie
2009-10-03
Carlsson, Gunilla
2009-10-03
Bäckman, Roland
2009-10-03
Bråkenhielm, Catharina
2009-10-03
Brandin, Claes-Göran
2009-10-03
Bohlin, Sinikka
2009-10-03
Björkman, Jan
2009-10-03
Björck, Patrik
2009-10-03
Bjurling, Laila
2009-10-03
Bernhardsson, Bo
2009-10-03
Baylan, Ibrahim
2009-10-03
Axelsson, Lennart
2009-10-03
Axelsson, Christina
2009-10-03
Arleklo, Ann
2009-10-03
Andersson, Phia
2009-10-03
Ahlin, Urban
2009-10-03
Ahlberg, Ann-Christin
2009-10-03
Adolfsson Elgestam, Carina
2009-10-03
Adelsbo, Christer
2009-10-03
Abramsson, Karl Gustav
2009-10-03
Linander, Johan
2009-07-09
Hamilton, Carl B
2009-07-09
Johansson, Annie
2009-05-22
Bodström, Thomas
2009-04-20
Kihlström, Dan
2009-03-26
Hägg, Carina
2009-03-24
Liljevall, Désirée
2009-03-22
Svensson Smith, Karin
2009-03-09
Nihlén, Thomas
2009-02-25
Johansson, Mikael
2009-02-25
Valtersson, Mikaela
2009-02-25
Holma, Siv
2009-01-28
Johansson, Mats
2009-01-22
Berglind, Mats
2009-01-21
Kjellin, Margareta B
2009-01-21
Johnson, Jacob
2009-01-20
Persson, Kent
2009-01-19
Sigfrid, Karl
2009-01-11
Sandberg, Gunnar
2009-01-06
Johansson, Kenneth
2008-12-03
Plass, Maria
2008-12-01
Streijffert, Magdalena
2008-11-28
Pourbaix-Lundin, Marietta de
2008-11-18
Asplund, Lena
2008-11-18
Cederfelt, Margareta
2008-11-17
Federley, Fredrick
2008-11-11
Löfsjögård, Malin
2008-11-05
Astudillo, Luciano
2008-10-30
Dingizian, Esabelle
2008-10-30
Ericson, Jan
2008-10-29
Ohlsson, Birgitta
2008-10-29
Wittgren-Ahl, Siw
2008-10-29
Lundqvist-Brömster, Maria
2008-10-28
Rådberg, Peter
2008-10-28
Wetterstrand, Maria
2008-10-28
Nylander, Christer
2008-10-28
Linde, Hans
2008-10-28
Petersson, Helene
2008-10-28
Pettersson, Göran
2008-10-28
Kakabaveh, Amineh
2008-10-27
Eneroth, Tomas
2008-10-27
Arkelsten, Sofia
2008-10-27
Davidson, Inger
2008-10-27
Svensson, Ingvar
2008-10-27
Berliner, Agneta
2008-10-26
Pedersen, Peter
2008-10-23
Holm, Ulf
2008-10-22
Yazdanfa, Maryam
2008-10-21
Ehn, Tina
2008-10-21
Nordén, Marie
2008-10-21
Svedberg, Per
2008-10-16
Ödmann, Christopher
2008-10-16
Andersson, Ulla
2008-10-16
Andersson, Max
2008-10-16
Kaplan, Mehmet
2008-10-15
Selin Lindgren, Eva
2008-10-15
Danielsson, Staffan
2008-10-15
Björlund, Torbjörn
2008-10-15
Acketoft, Tina
2008-10-15
Andnor, Berit
2008-10-15
Andrén, Gunnar
2008-10-15
Brink, Josefin
2008-10-15
Engström, Hillevi
2008-10-15
Ericson, Gunvor G
2008-10-15
Flyborg, Eva
2008-10-15
Garstedt, Inge
2008-10-15
Leander, Helena
2008-10-15
Lindholm, Jan
2008-10-15
Montan, Göran
2008-10-15
Olsson, Lena
2008-10-15
Åström, Alice
2008-10-15
Pertoft, Mats
2008-10-15
Wahlén, Gunilla
2008-10-15
Westerholm, Barbro
2008-10-15
Rahm, Lage
2008-10-15
Jansson, Eva-Lena
2008-10-14
Nilsson, Karin
2008-10-14
Ceballos, Bodil
2008-10-14
Larsson, Kalle
2008-10-14
Johansson, Wiwi-Anne
2008-10-14
Ohly, Lars
2008-10-14
Engström, Marie
2008-10-13
Berg, Marianne
2008-10-13
Olsson, LiseLotte
2008-10-13
Olofsson, Eva
2008-10-13
Zander, Solveig
2008-10-13
Henriksson, Emma
2008-10-13
Linna, Elina
2008-10-11
Dinamarca, Rossana
2008-10-11
Frid, Egon
2008-10-09
Elinderson, Lars
2008-10-09Riksdagsledamöter som inte svarat än

Andersson, Jan
Andersson, Jan R
Andersson, Magdalena
Andersson, Yvonne
Anger, Staffan
Appelros, Staffan
Arnold, Otto von
Attefall, Stefan
Avsan, Anti
Axén, Gunnar
Backman, Hans
Bengtson Skogsberg, Eva
Bengtsson, Finn
Berg, Ulf
Bergheden, Sten
Bergström, Sven
Bill, Per
Bouveng, Helena
Brodén, Anita
Brodén, Anne Marie
Brännström, Katarina
Carlsson, Ulrika
Cederbratt, Mikael
Eldensjö, Kjell
Engblom, Annicka
Enochson, Annelie
Enström, Karin
Ericson, Lars-Ivar
Eriksson, Erik A
Eriksson, Peter
Ertsborn, Jan
Fahmi, Mahmood
Forslund, Patrik
Gerdau, Mats
Granbom, Karin
Grape, Ulf
Grönfeldt Bergman, Lisbeth
Gunnarsson, Rolf
Gustafsson, Holger
Gustafsson, Lars
Habsburg Douglas, Walburga
Hagberg, Liselott
Hamilton, Björn
Hammar Johnsson, Ann-Charlotte
Hammarbergh, Krister
Hansson, Anders
Hedquist, Lennart
Hellquist, Solveig
Hjälmered, Lars
Holm, Christian
Jernbeck, Isabella
Johansson, Bengt-Anders
Johansson, Jörgen
Johnason, Eva
Johnason, Jeppe
Jönsson, Christine
Karlsson, Ulrika
Khelili Dylami, Reza
Kierkemann, Marianne
Kinberg Batra, Anna
Kjellberg, Bertil
Kornevik Jakobsson, Maria
Krantz, Tobias
König Jerlmyr, Anna
Larsen, Sofia
Larsson, Nina
Lavesson, Olof
Leivik, Björn
Lennmarker, Göran
Levi, Lennart
Lilliehöök, Anna
Lindberg, Camilla
Lindblad, Göran
Lindblad, Lars
Lindén, Lars
Linderoth, Curt
Lindgren, Else-Marie
Lodenius, Per
Lundgren, Kerstin
Magnusson, Cecilia
Malm, Fredrik
Malmberg, Betty
Nilsson, Mats G
Nilsson, Nils Oskar
Nilsson, Rolf K
Nilsson, Ulf
Norlén, Andreas
Olsson, Kent
Oscarsson, Mikael
Oskarsson, Irene
Pehrson, Johan
Persson, Sven Gunnar
Persson, Sven Yngve
Pethrus Engström, Désirée
Pettersson, Lennart
Pilsäter, Karin
Polfjärd, Jessica
Pålsson, Anne-Marie
Pålsson, Margareta
Pålsson Ahlgren, Chatrine
Qarlsson, Annika
René, Inger
Rivière, Helena
Rojas, Mauricio
Roszkowska Öberg, Eliza
Rothenberg, Hans
Runegrund, Rosita
Rådhström, Jan-Evert
Sacrédeus, Lennart
Sander, Mats
Sandström, Åke
Schulte, Fredrik
Sellén, Birgitta
Staxäng, Lars-Arne
Sundell, Ola
Svensson, Alf
Sydow, Björn von
Sydow, Henrik von
Tenfjord-Toftby, Cecilie
Tenje, Anna
Ternström, Solveig
Thalén Finné, Ewa
Thingwall, Göran
Tiefensee, Roger
Tjernberg, Gunilla
Tobé, Tomas
Tornberg, Stefan
Tysklind, Lars
Vänerlöv, Ingemar
Västerteg, Claes
Wachtmeister, Peder
Wallmark, Hans
Watz, Marianne
Weibull Kornias, Marie
Widegren, Cecilia
Widman, Allan
Wigström, Cecilia
Wikström, Cecilia
Wikström, Rune
Winbäck, Christer
Åkesson, Anders
Åsling, Per
Öholm, Oskar


 
 

Creeper